Faq

Q: Wat is het doel van wetenschappelijk (geneesmiddelen) onderzoek bij mensen?

Voordat artsen een nieuw middel bij deelnemers toedienen, heeft er al veel onderzoek plaats gevonden. Allereerst testen onderzoekers of een middel bij dieren werkt en of het voldoende veilig is (pre-klinische fase ). Pas als uit dierproeven blijkt dat een behandeling veelbelovende resultaten geeft en veilig lijkt, vindt onderzoek van het middel bij mensen plaats. Wetenschappelijk onderzoek bij mensen verloopt in vier fasen .
Het doel van onderzoek hangt af van de fase.

  1. fase I: bij (gezonde) vrijwilligers wordt gekeken of het middel verdragen wordt.
  2. fase II: bij kleine aantallen patiënten wordt gekeken of de behandeling effectief is tegen de ziekte en welke dosering het meest effectief is.
  3. fase III: bij grote groep patiënten wordt gekeken of de nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling of placebo.
  4. fase IV: een effectief gebleken behandeling wordt in een onderzoek voor een andere ziekte toegepast, of bij een andere groep patiënten of het wordt vergeleken met een ander effectief gebleken behandeling. Het middel wordt dan al voorgeschreven door artsen.
     
Q: Hoe groot is de kans dat ik het onderzoeksmiddel, een vergelijkend middel of placebo (niet werkende stof) krijg?

Dat hangt van het onderzoek af en de hoeveelheid middelen die onderzocht worden. Het te onderzoeken medicijn kan vergeleken worden met een ander middel, met een placebo of soms met beide. Dat bepaalt mede hoe groot de kans op één van de middelen is. Soms is de kans 1:1 (50%), maar soms ook lager. In ieder geval wordt dit altijd in de patiënten informatie gemeld. 

Q: Wanneer krijg ik te horen of ik placebo of het werkende middel heb gekregen?

Meestal wordt een onderzoek over een lange periode uitgevoerd. Pas na afloop van het onderzoek en nadat alle gegevens zijn verzameld en ingevoerd wordt bekend welke behandeling een deelnemer heeft ontvangen. Daarom kan het even duren voordat vrij wordt gegeven welke deelnemer het actieve medicijn en welke deelnemer het placebo heeft gekregen. Voor die tijd kunnen de medewerkers van het onderzoekscentrum u er ook geen informatie over geven.

Q: Is de onderzoeksarts onafhankelijk?

De onderzoeksarts is onafhankelijk en heeft schriftelijk verklaard dat hij geen enkel belang heeft bij de opdrachtgever of in de betreffende farmaceutische firma die het onderzoek laat uitvoeren. Bovendien is er altijd een arts die zelf niet betrokken is bij de uitvoering van het onderzoek als “Onafhankelijke arts” aangewezen. Deze arts is wel op de hoogte van het onderzoek en kan al uw vragen beantwoorden. De naam van deze arts en hoe die te bereiken kunt u terugvinden in de patiënten informatie. 

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier