Tip a friend


Actie “TIP A FRIEND“ en draag uw steentje bij aan de medische ontwikkeling

Bij EB Medical Research doen we onderzoek naar betere behandelmethoden voor diverse  aandoeningen. Om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling hiervan zijn we altijd op zoek naar enthousiaste deelnemers voor onze onderzoeken. Voordelen van deelname aan onderzoek zijn: gratis medische controles binnen het betreffende protocol, gratis de nieuwste medicatie/behandeling en bovendien een vergoeding variërend van €30,00 tot €60,00** per bezoek aan het onderzoekscentrum in Utrecht of Almere.
Ook als u zelf niet deelneemt aan het onderzoek kunt u bijdragen aan de medische ontwikkeling, namelijk door uw kennissenkring, collega’s of familie attent te maken op onze onderzoeken. Als iemand van hen wil deelnemen, kunt u daarvoor een beloning ontvangen.

Hoe werkt het?
Wanneer u iemand aandraagt die definitief* wordt gerandomiseerd in een van onze onderzoeken dan ontvangt u hiervoor een beloning. Deze start bij €45,00 en kan oplopen tot €175,00, afhankelijk van het aantal personen dat u aandraagt.

Als Iemand zich via u aanmeldt, wordt deze persoon gevraagd te bevestigen dat hij/zij door u is geïntroduceerd. Daarnaast vragen we u per email (info@flevoresearch.com) te bevestigen dat de potentiële deelnemer via u komt. 
U ontvangt de beloning alleen als deze persoon ook daadwerkelijk gaat deelnemen aan de studie (fase 3: randomisatie). Voor elke volgende gerandomiseerde deelnemer die u bij EB Medical Research (Utrecht of Almere) heeft geïntroduceerd gaat uw beloning omhoog Voor de eerste gerandomiseerde deelnemer die bij door u werd aangedragen, ontvangt u dus €45,00, voor de tweede gerandomiseerde deelnemer ontvangt u  €55,00, enz. met een maximum van €175,00 per gerandomiseerde deelnemer.

Aangemeld als deelnemer en dan?
Wanneer de door u aangedragen potentiële deelnemer zich aanmeldt, doorloopt hij/zij een traject van drie verschillende fasen:
*Fase 1:  prescreening
*Fase 2:  screening
*Fase 3:  randomisatie
Deze aangebrachte persoon blijft in de “actierace” zolang hij/zij nog niet *gerandomiseerd is.

Definities van fasen
Fase 1: Prescreening: een telefonisch gesprek waarin naar demografische gegevens wordt gevraagd en waarin een paar algemene medische vragen worden gesteld. Deze gegevens worden na toestemming van de potentiële deelnemer in onze database opgeslagen en worden niet aan derden verstrekt. Onze database is geregistreerd bij de Wet bescherming persoonsgegevens.

Fase 2: Screening: een bezoek aan ons centrum waarbij specifieker bekeken wordt of iemand geschikt is voor een lopend onderzoek. Het kan zijn dat er op dat moment geen passend onderzoek voor de deelnemer is. In dat geval kan de potentiële deelnemer aangeven of wij hem/haar op een later tijdstip nog eens mogen benaderen, als we denken dat er wel een passend onderzoek uitgevoerd wordt. 

Fase 3: Randomisatie: de potentiële deelnemer is geheel geschikt bevonden en wordt deelnemer aan een van onze onderzoeken.

Het traject van prescreening tot en met randomisatie kan, afhankelijk van het type studie, een paar weken tot maanden in beslag nemen. Pas na randomisatie ontvangt u uw beloning. De gerandomiseerde deelnemer ontvangt een vergoeding variërend van €30,00 tot €60,00** per bezoek aan ons centrum.

Het is belangrijk te benadrukken dat wij de deelnemer uitgebreid informeren over het betreffende onderzoek en dat de deelnemer altijd geheel vrijwillig beslist of hij/zij wel of niet mee wil deelnemen aan het onderzoek.

Contact
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze actie kunt u uw email sturen naar: Info@flevoresearch.com

Uitsluitingen
Bedrijven en andere organisaties zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Als uw bedrijf of organisatie mee wil werken aan de werving van patiënten voor onderzoek bij EB Medical Research, neem dan contact met ons op via info@flevoresearch.com om de mogelijkheden te bespreken.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
**verschilt per onderzoek

“Helpt u ons, zodat wij u kunnen helpen?”

(030) 760 66 00

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier