Privacy Policy EB Medical Research

Via de websites van ebmedicalresearch.nl wordt privacygevoelige gegevens - oftewel persoonsgegevens - verwerkt. EB Medical Research vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw aanvraag om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zullen honoreren.

Vrijwilliger: persoon die zich bij EB Medical Research inschrijft en hiermee aangeeft de intentie te hebben mee te willen doen aan geneesmiddelenonderzoek.
Deelnemer: persoon die deelneemt aan onderzoek bij EB Medical Research.

Na inschrijving/aanmelding zal de vrijwilliger telefonisch of per email benaderd worden om een algemene en/of voor het onderzoek specifieke (gezondheids)vragenlijst af te nemen.
De vrijwilliger dient bij het invullen van het inschrijvings-/aanmeldingsformulier akkoord te gaan met de privacy policy en daarmee met opname van de opgegeven persoonsgegevens in onze database.

Vrijwilligers/deelnemers kunnen op elk moment in het proces van aanmelding, screening voor en deelname aan een onderzoek besluiten zich terug te trekken, zonder dat dit verdere consequenties heeft voor bijvoorbeeld behandeling of toekomstige deelname aan onderzoeken.

Na uw aanmelding kan alsnog blijken dat u niet geschikt bent voor deelname aan het onderzoek.

EB Medical Research is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-07-2023.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• Voornaam
• Initialen
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Straat
• Huisnummer
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• Alternatief telefoonnummer
• Email adres
• Geboortedatum
• Lengte
• Gewicht
• Geslacht
• Algemene medische vragen die van belang kunnen zijn voor een lopend onderzoek
• Toelichting

Doelomschrijving van gebruik

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Communicatie tussen EB Medical Research en de gebruikers;
• Versturen van een nieuwsbrief en direct-marketing berichten;
• Ter beoordeling of de opgegeven gegevens voldoen om deel te kunnen nemen aan medicijnonderzoek
• Monitoren en auditen van medicijn onderzoek;
• Opslaan in database voor meedoen aan mogelijke nieuwe onderzoeken;
• Verwerken van sollicitaties bij EB Medical Research 

Registreren

Voor het meedoen aan onderzoek bij EB Medical Research dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij via de door u opgegeven NAW gegevens in een database. Met deze gegevens kunnen wij bepalen of u mee kunt doen aan een bepaald onderzoek.
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Bij deelname aan onderzoek dient de deelnemer zich te kunnen legitimeren.

Reclame

Wij gebruiken de registratie niet voor gebruik van reclame.

Contactformulier en nieuwsbrief

EB Medical Research heeft een contactformulier en verzendt nieuwsbrieven als u daar toestemming voor heeft gegeven. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als, afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Locatiegegevens

Op de website van EB Medical Research wordt het door uw gebruikte IP adres niet geregistreerd.

Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Advertenties

Onze website vertoont geen advertenties van derden.

Verstrekking aan derden

Er worden door EB Medical Research geen gegevens aan derden verstrekt. Indien nodig worden, met uw toestemming, gegevens gedeeld met uw persoonlijk behandelende (huis)arts.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om:
• informatie over bezoekers van de website te verzamelen
• de login en andere functionaliteiten van de website in te schakelen

Een cookie is een stuk informatie dat wordt opgeslagen in een tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst.

De volgende cookie is van toepassing op alle bezoekers op onze website: Google Analytics

We verzamelen anonieme informatie over alle websitebezoekers, zoals het aantal keren dat een pagina wordt bezocht en zoekopdrachten die worden uitgevoerd met behulp van de zoekfunctie. Deze informatie wordt gebruikt om te begrijpen hoe de website wordt gebruikt en dit helpt ons om uw gebruikerservaring te verbeteren. Ga voor meer informatie naar http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

U kunt cookies weigeren of uitschakelen wanneer u de website gebruikt. Als u dit doet, zal de site u echter niet herkennen wanneer u terugkeert. Omdat de manier waarop u cookies kunt weigeren varieert van browser tot browser, adviseren wij u het helpmenu van uw webbrowser te raadplegen voor meer informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u op de hoogte brengt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Meer informatie over het verwijderen of beheren van cookies is beschikbaar op www.AboutCookies.org.

Als u zich wilt afmelden voor gerichte advertenties op Google, gaat u naar http://www.google.com/ads/preferences en om specifiek de Double Click-cookie te verwijderen, gaat u naar https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website te optimaliseren. Ook om de webpagina's waar mogelijk te integreren en te optimaliseren. "Google Analytics" is een service aangeboden door Google Inc. "Google" die gedetailleerde statistieken genereert over het verkeer en verkeersbronnen van een website en die omzetting meet. Google Analytics gebruikt "cookies" die op uw computer zijn opgeslagen. Zij analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken.

De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres, wordt geanonimiseerd met behulp van de juiste instellingen ("_anonymizelp ()" -functie of equivalent) en verzonden naar Google-servers in de Verenigde Staten. Zie https://support.google.com/analytics/answer/2763052 voor meer informatie over hoe IP-anonimisering werkt.

Namens ons zal Google de door de cookies gegenereerde informatie gebruiken om onze website te evalueren. Ook kunnen wij rapporten over de website-activiteit samenstellen voor analytische doeleinden.

Google kan deze informatie doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of als een derde partij gegevens verwerkt namens Google. Google zal uw IP-adres onder geen enkele voorwaarde combineren met andere gegevens die bij Google zijn opgeslagen.
U kunt de installatie en opslag van cookies door uw browserinstellingen voorkomen of stoppen door de gratis Opt-out Browser-add-on te downloaden en installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Wij informeren u dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van alle persoonlijke gegevens die Google over u verzamelt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven is.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze dienst wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

EB Medical Research
Louis Armstrongweg 88
1311 RL Almere
info@ebmedicalresearch.nl
036-7410147

+31 (0)36 7410147

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier