KRIJG MEER INZICHT IN JE BREIN DOOR DEELNAME AAN ALZHEIMER ONDERZOEK

13 Juni 2016
- door
Flevoresearch BV
Alzheimer brein

Alzheimer is een onomkeerbare, voortschrijdende hersen aandoening die geleidelijk het geheugen en de cognitieve vermogens beperkt. Het behoeft geen uitleg dat dit tot groot leed leidt, voor zowel de patiënt als de omgeving. Helaas is er nog te weinig bekend over het voorkomen, het ontstaan- en het behandelen van deze ziekte.  Daarom is het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt om medicijnen te ontwikkelen die het ziekteproces in een vroeg stadium kunnen vertragen en/of tot stilstand kunnen brengen. EB Medical Research gaat deze onderzoeken uitvoeren in samenwerking met het UMCU. Voor deze onderzoeken zijn wij op zoek naar geïnteresseerde deelnemers.

Het gaat om gezonde mensen  van ≥ 60 jaar en ≤ 85 jaar. Door deelname aan het onderzoek komt u onder andere te weten of u een (verhoogd) risico hebt op  het krijgen van Alzheimer of dat er nog geen spoor van Alzheimer te vinden is in uw brein. Binnenkort is er een informatiebijeenkomst met algemene informatie over Alzheimer, en ook informatie over de onderzoeken die hiernaar plaats gaan vinden. U kunt zich nu al inschrijven voor deze informatiebijeenkomst. 
Na de zomer gaat er andere een Alzheimer studie  van start (ook in samenwerking met het UMCU) voor mensen die lijden aan een milde vorm van Alzheimer. Ook hiervoor kunt u zich inschrijven voor de informatiebijeenkomst.

Wilt u zelf meer weten,  kent iemand in uw familie of kennissenkring, of komt Alzheimer in uw familie voor, meldt u zich dan vrijblijvend aan voor meer informatie over dit onderwerp op info@flevoresearch.com of u belt naar 036-5468346. U ontvangt dan later van ons een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Gaat u deelnemen aan een van deze studies, dan ontvangen u en uw begeleider per bezoek aan ons centrum een passende onkostenvergoeding. Onderzoeksmedicatie wordt gratis verstrekt gedurende de looptijd van de studie, en aan de testen en medische behandelingen in het kader van het onderzoek zijn geen kosten verbonden.  

(030) 760 66 00

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier