Blog: medicijnen

9 Maart 2016
- doorFlevoresearch BV
Houdbaarheid geneesmiddelen
Geneesmiddelen zijn bij bewaren aan verandering onderhevig.

Er kan sprake zijn van een teruglopend gehalte werkzame stof; de vorming van al of niet toxische ontledingsproducten; verlies van steriliteit en andere vormen van  bederf.

Om de levensduur te verlengen worden door  de farmaceut...

(030) 760 66 00

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier