Onderzoek naar Type 2 Diabetes en Diabetische Nefropathie

24 Juni 2019
- door
FlevoResearch BV
Diabetes type 2

Diabetische Nefropathie, schade aan de nieren door diabetes, is een belangrijke oorzaak
voor voortijdig overlijden bij patiënten met type 2 diabetes en is gekenmerkt
door verlies van eiwit (albumine) in de urine en een afname van de filtratiesnelheid
van de nieren.

Wanneer in een vroeg stadium het verlies van albumine in de urine nog beperkt is
spreekt men van microalbuminurie en een dreigende nefropathie. Wanneer het verlies
van albumine in de urine toeneemt en de filtratiesnelheid van de nieren afneemt
spreekt men van een manifeste diabetische nefropathie. Het blijkt dat bij tot wel 70%
van de patiënten met type 2 diabetes met microalbuminurie een doorgaande verslechtering
van de nierfunctie optreedt.

Een zo goed mogelijke instelling van de bloedglucosewaarden en, zo nodig, regulatie van een
verhoogde bloeddruk staan centraal in de behandeling om voortgaand
verlies van de nierfunctie, nierfalen en het verhoogde sterfterisico tegen te gaan.

Op grond van meerdere klinische studies bij patiënten met type 2 diabetes is overtuigend
aangetoond dat toevoeging van een glucagon-like pepetide-1 agonist aan de standaard-behandeling
niet alleen een gunstig effect heeft op de bloedglucosewaarden en een belangrijke afname geeft van
het lichaamsgewicht, maar ook het risico op sterfte ten gevolge van hartvaatziekten verminderd.
Ook blijkt op grond van recente andere studies met glucagon-like pepetide-1 agonisten dat deze
middelen mogelijk een beschermend effect hebben op de nierfunctie bij patiënten met type 2
diabetes.

Om hierin meer duidelijkheid te krijgen is een groot, wereldwijd, klinisch onderzoek opgezet met als
doel om aan te tonen dat toevoeging van een glucagon-like peptide-1 agonist  aan de
huidige standaard-behandeling van type 2 diabetes patiënten een afneming geeft van het risico op
verdere vermindering van de nierfunctie en daarmee een afneming van de sterfte aan de gevolgen
van nierfalen.

Wilt u meer weten over uw nierfunctie en over deelname aan studies hiernaar kijk dan op:
www.flevoresearch.com  of bel voor vrijblijvende informatie naar 036-5468346.
Locaties : Almere en Utrecht
Reis en onkosten vergoeding per onderzoeksvisite, geen kosten verbonden aan deelname 

(030) 760 66 00

Voor al uw vragen kunt u hier terecht

Adresgegevens

Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere

Contactformulier

Vragen? Gebruik dan dit contactformulier